Jak zarejestrować dziecko w USC?

1
435
Jak zarejestrować dziecko w USC?

Urodzenie się dziecka to najpiękniejszy i najbardziej wzruszający moment w życiu każdego rodzica. Trzeba jednak pamiętać, że to wydarzenie łączy się również z pewnymi obowiązkami. Pierwsze co trzeba zrobić to udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu rejestracji dziecka.

Jak zarejestrować dziecko w USC?

Dziecko należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdującego się w miejscu urodzenia dziecka. To znaczy, że jeżeli rodzice zameldowani są np. w Suwałkach a dziecko urodziło się w Warszawie to udają się oni do urzędu w Warszawie.

Fakt narodzenia dziecka zgłasza się w terminie 21 od spisana karty urodzenia oraz 3 dni od spisania karty martwego urodzenia dziecka. Dokumenty te sporządza szpital, w którym doszło do porodu i ma on 3 dni na przekazanie ich do USC w przypadku dziecka żywego oraz jeden dzień w przypadku dziecka martwego.

W przypadku małżeństwa, rejestracji może dokonać jedno z rodziców. Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w urzędzie muszą pojawić się oboje. Do sporządzenia aktu urodzenia potrzebny będzie jedynie dowód osobisty.

W akcie urodzenia dziecka pojawia się imię i nazwisko dziecka. Jeżeli rodzice nie podejmą decyzji o imieniu to zostanie ono wybrane przez urzędnika. Dziecko zazwyczaj przyjmuje nazwisko ojca. Jeżeli rodzice nie są małżeństwem a wcześniej ustalili, że dziecko będzie nosiło nazwisko ojca to potrzebne będzie pisemne oświadczenie ojcostwa potwierdzone przez matkę dziecka. Istnieje również możliwość by dziecko miało nazwisko i ojca i matki. Jeżeli rodzice nie podejmą tej decyzji to dziecko będzie miało nazwisko matki i dołączone do niego nazwisko ojca.

Przy rejestracji rodzic otrzymuje jeden odpis skróconego aktu urodzenia. Jest to bezpłatne. Jednakże trzeba wiedzieć, że każdy następny odpis aktu urodzenia jest już płatny 22 złote. Ustawodawca określił jednak wyjątki, gdy za ten dokument nie trzeba płacić i będzie to sytuacja gdy ubiegamy się o świadczenia socjalne lub o wydanie dowodu osobistego. Wniosek o wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia można złożyć w najbliższym urzędzie USC i można to zrobić osobiście, listownie lub przez internet.

Zaraz po sporządzeniu aktu urodzenia, dziecku nadawany jest numer PESEL oraz dziecko meldowane jest w miejscu zamieszkania obojga lub jednego z rodziców.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here