Rodzina 500+: zasady i warunki programu 500 zł na dziecko

1
501
Rodzina 500+ zasady i warunki programu 500 zł na dziecko

Kraj w potrzebie

Ponieważ Polska od wielu lat ma ujemny przyrost naturalny (czyli więcej obywateli umiera niż się rodzi) konieczne stało się wprowadzenie programów rządowych mających na celu odwrócenie tego trendu. Znanym w całym kraju, sztandarowym programem, funkcjonującym od 2016 roku, jest Rodzina 500+.

Zasady i warunki programu 500 zł na dziecko

Program ten ma charakter długofalowy. W założeniu rząd chciałby wspomóc wszystkie rodziny w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze. Odbiorcami świadczeń w ramach programu Rodzina 500 + są rodzice lub opiekunowie prawni dziecka poniżej 18 roku życia. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, natomiast świadczenia na kolejne dzieci przysługują niezależnie od kryterium dochodowego. W wypadku rodzin z dochodem mniejszym niż 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. „500+” przysługuje również w sytuacji, gdy jedno z rodziców pracuje za granicą (niestety w takim przypadku częste są opóźnienia w wypłacie środków).

Aby otrzymać świadczenie konieczne jest wypełnienie i złożenie wniosku. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej (np.poprzez formularz udostępniony przez nasz bank) lub w formie papierowej (przesyłając lub zanosząc odpowiedni formularz do urzędu). Wniosek należy wypełnić po narodzinach dziecka dzięki, któremu możemy zostać beneficjentem środków w programie, a następnie, co roku, na nowy okres świadczeniowy. Przyjmowanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy możliwe jest od lipca do końca września każdego roku.

Efekty programu Rodzina 500 Plus

W latach 2016–2017 z programu skorzystało blisko 3,7 mln dzieci z 2,4 mln rodzin. Już w roku 2016 o dwa punkty procentowe zmalał wskaźnik skrajnego ubóstwa. W 2017 r. urodziło się o około 20 tys. więcej dzieci niż w roku poprzednim.

Program Rodzina 500 Plus wzbudza jednak wiele kontrowersji zwłaszcza wśród osób nieposiadających dzieci. Sugerują oni, że podwyżki cen, które ostatnio widoczne są w kraju są skutkiem „szukania” przez rząd środków na zapewnienie świadczeń w Programie. Wiele kontrowersji wzbudza również fakt, że świadczenie przyznawane jest wszystkim rodzinom, bez względu na ich mniejsze lub większe potrzeby oraz to, że pomoc udzielona w ramach Programu może nie zostać przeznaczona na dzieci, a po prostu zmarnotrawiona.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here